Om Oss

Om Oss

Vi är ett företag med Västerås som hemmaplan men åtar oss uppdrag i hela mälardalen. Vår kunskap inom byggnation och snickeri är bred med över 10 år i branschen.

Engagemang, flexibilitet och ansvarskänsla ska spegla våra arbeten och projekt. Vi vet hur mycket man längtar tills ett projekt startar som kund. Vi vet också hur påfrestande det kan vara under tidens gång. Vi jobbar för att minimera den påfrestningen för dig som und genom en öppen dialog, delaktighet och ansvar.

Vi ska alltid leverera det DU förväntar dig.

Medarbetare